OM vervolgt Marco Kroon om kopstoot carnaval

Militair Marco Kroon, drager van de Militaire Willems-Orde, moet voor de rechter komen op verdenking van meerdere incidenten tijdens carnaval in Den Bosch. Het gaat om schennis van de eerbaarheid, belediging en eenvoudige mishandeling, zo maakte het Openbaar Ministerie (OM) vanmiddag bekend.

Kroon werd op 3 maart aangehouden. Hij was die avond door agenten aangesproken op wildplassen. Daarop heeft hij drie agenten op onheuse en op strafbare wijze bejegend, stelt het OM vrijdag. Zo zou hij zijn geslachtsdeel hebben getoond en zijn middelvinger hebben opgestoken naar een andere agent. Bij zijn aanhouding zou hij een agent een kopstoot hebben gegeven.

Als Kroon daadwerkelijk een kopstoot heeft uitgedeeld, heeft hij een heel groot probleem, volgens militair advocaat Sébas Diekstra, die meerdere militairen in een dergelijke situatie bijstond. "Zelfs zijn militaire onderscheiding kan in gevaar komen."

Volgens Diekstra zijn er drie trajecten die in het geval van een kopstoot aan een politieagent in werking treden. "Om te beginnen moet de commandant beslissen of hij tot een schorsing overgaat. Daarna, wanneer de feiten helder zijn, moet hij beoordelen of hij overgaat tot (een voordracht tot) ontslag wegens wangedrag. Dat is zonder het predicaat eervol. Zo’n ontslag kan ook pas volgen na een strafrechtelijk traject, bij een onherroepelijk veroordeling."

Een strafrechtelijk traject betekent dat Kroon voor de militaire kamer van de rechtbank in Arnhem moet verschijnen. Wanneer dat gaat gebeuren, is nog niet bekend. "Een kopstoot valt in de zwaardere categorieën van geweldpleging. Volgens de richtlijnen van de rechtspraak staat daar als uitgangspunt een taakstraf van 120 uur op. In het geval het feit is gepleegd tegen een politieman in functie kan die straf nog eens aanzienlijk worden verhoogd."

Als Kroon zou worden veroordeeld tot een taakstraf van veertig uur of meer, kan dat directe gevolgen voor zijn zogeheten Verklaring van Geen Bezwaar hebben, die door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) wordt afgegeven. "Die kan in dat geval ingetrokken worden. Dat betekent dat Kroon dan geen militaire functie meer mag bekleden. Dan is het eigenlijk exit Defensie’’, schetst Diekstra. “Dan is het gewoon einde oefening."